Thi học sinh giỏi

NLXH: Chữa đề HSG tỉnh Quảng Nam năm 2022

Câu 1: (8,0đ) a. Trong bộ phim “reply 1988”, sau những ứng xử thiếu tinh [...]

Tài liệu bồi dưỡng HSG Văn 9 – NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Nghị luận xã hội là những bài văn nghị luận bàn về các vấn đề [...]