Từ khóa Xuân Quỳnh

CHUYÊN MỤC VƯỜN THƠ: bài thơ TRỜI TRỞ RÉT

Thế mà, người đàn bà ấy lại coi hạnh phúc là yên lành và suốt [...]

Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong 2 khổ thơ đầu bài Sóng – Xuân Quỳnh

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang nước sôi lửa bỏng, vẻ đẹp dịu [...]

Phân tích bài thơ Sóng – Xuân Quỳnh

Chúng ta đã đến với Sóng của Xuân Quỳnh để thưởng thức từng vị [...]

Sóng – Bài thi đạt điểm 10

Sóng đã khơi gợi một hồn thơ phong phú, hồn nhiên, sôi nổi. Thông qua [...]