Từ khóa Văn học trung đại

Cảm nhận Tự tình – Hồ Xuân Hương

Nhưng khi đến với Hồ Xuân Hương, qua bài thơ “Tự tình II” do bà [...]

Lý tưởng, khát vọng của Phạm Ngũ Lão trong bài thơ Thuật hoài

“Thuật hoài” chính là tiếng nói của một trái tim yêu nước thiết tha. Qua [...]

Hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại

Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ - tư dung tốt đẹp, tài sắc [...]