Từ khóa Tương tư

Bài thơ: TƯƠNG TƯ CỦA NGUYỄN BÍNH

Yêu nhau, mà xa nhau, tất sẽ nảy sinh nhung nhớ. Nhớ nhung, thực chất, [...]

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Tương tư – Nguyễn Bính

Tương tư là nỗi nhớ nhau của tình yêu đôi lứa. Nhưng trong cuộc đời, [...]