Từ khóa Truyện Kiều

Dàn ý phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Dàn ý phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều - Trích Truyện Kiều, Nguyễn [...]

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân - Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Cảm nhận về nhân vật Thúy Kiều qua đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

hi nói đến tác giả của Truyện Kiều, không chỉ nhân dân lao động mà [...]

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân

Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của [...]

Nghệ thuật tả người qua bức chân dung chị em Thúy Kiều

Nói về Truyện Kiều, không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Chế Lan Viên đã [...]

Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều

Dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Du, những phong cảnh tuyệt vời trong thiên [...]