Từ khóa Trời trở rét

CHUYÊN MỤC VƯỜN THƠ: bài thơ TRỜI TRỞ RÉT

Thế mà, người đàn bà ấy lại coi hạnh phúc là yên lành và suốt [...]