Từ khóa Trao duyên

14 câu đầu TRAO DUYÊN (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du

Truyện Kiều mang đến những trang thơ neo đậu mãi trong chúng ta về hình [...]

Phân tích 14 câu đầu Trao duyên – Trích Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Tác phẩm là những dòng thơ lục bát đầy tinh tế nói về cuộc đời [...]