Từ khóa Thúy Kiều

Về hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại Việt Nam

Mở bài Trong xã hội phong kiến, người phụ nữ mang tư dung tốt đẹp, [...]

Cảm nhận về nhân vật Thúy Kiều qua đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

hi nói đến tác giả của Truyện Kiều, không chỉ nhân dân lao động mà [...]

Nghệ thuật tả người qua bức chân dung chị em Thúy Kiều

Nói về Truyện Kiều, không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Chế Lan Viên đã [...]

Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều

Dưới ngòi bút tài hoa của Nguyễn Du, những phong cảnh tuyệt vời trong thiên [...]