Từ khóa Thơ

THƠ LÀ THƠ GIẢN DỊ, XÚC ĐỘNG VÀ ÁM ẢNH

Trần Đăng Khoa: “Thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh.”. Đặc [...]

Những tâm sự ngọt ngào của Thơ Mới

Những tâm sự ngọt ngào của Thơ Mới [...]