Từ khóa Thơ hiện đại

Cảm nhận bài thơ Viếng lăng Bác

Trong khi đó” Viếng lăng Bác” của Viễn Phương lại là bài ca chân thành, [...]