Từ khóa Thảo Uyên

Hình tượng nhân vật Từ Hải qua đoạn trích Chí khí anh hùng (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Nếu nhắc đến những con người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử [...]