Từ khóa Tản mạn

Cảm ơn bố!

Tiếng “Cảm ơn bố” – Con thay lời văn để truyền tải lòng mình – [...]