Từ khóa Sông Đà

Người lái đò sông Đà – vẻ đẹp của một dòng sông chữ

Nguyễn Tuân chắc hẳn đã tâm đắc lắm với những vần thơ sông của nhà [...]

Bút pháp đối lập trong Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Bút pháp đối lập trong Người lái đò Sông Đà được Nguyễn Tuân thể hiện [...]

Vẻ đẹp ngôn từ trong tác phẩm Người lái đò sông Đà

Đã có nhiều bài viết về Người lái đò Sông Đà từ các phương diện [...]

Cảm nhận hình tượng sông Đà trong tác phẩm Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Tác phẩm “Người lái đò sông Đà” tiêu biểu cho phong cách này của Nguyễn [...]

Tính cách trữ tình của sông Đà trong Người lái đò sông Đà

Trong cuộc kháng chiến mất còn của dân tộc, những dòng sông, cánh đồng, mảnh [...]

Cảm nhận hình tượng sông Đà – Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)

Tác phẩm “Người lái đò sông Đà” tiêu biểu cho phong cách này của Nguyễn [...]