Từ khóa Sa hành đoản ca

Sa hành đoản ca

Sa hành đoản ca [...]

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Không chỉ vậy, với tác phẩm này Cao Bá Quát đã thể hiện nỗi chán [...]