Từ khóa Sa hành đoản ca

Sa hành đoản ca

Sa hành đoản ca

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Không chỉ vậy, với tác phẩm này Cao Bá Quát đã thể hiện nỗi chán [...]