Từ khóa Phan Châu Trinh

CHUYÊN MỤC VƯỜN THƠ: bài thơ Đập đá ở Côn Lôn – Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh là con người cương trực, thẳng thắn, không sợ cường quyền, dám [...]