Từ khóa Nguyễn Khuyến

Cảm nhận về con người Nguyễn Khuyến qua bài thơ THU ĐIẾU

Mùa thu là cảm hứng vô tận cho các thi nhân. Riêng Nguyễn Khuyến đã [...]

Sắc màu thu – Lắng đọng nỗi niềm Tam Nguyên Yên Đổ

Sắc màu thu trong hoài niệm và cả nỗi lòng đau đáu đến bất lực [...]

THU ĐIẾU

Cảnh thu được ghi lại một cách ước lệ tượng trưng với những nét chấm [...]