Từ khóa Nguyễn Du

Dàn ý phân tích Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Dàn ý phân tích Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Dàn ý phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Dàn ý phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều - Trích Truyện Kiều, Nguyễn [...]

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân - Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân

Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của [...]

Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

Truyện Kiều là một kiệt tác văn học nên đã có rất nhiều người yêu [...]

Nghệ thuật tả người qua bức chân dung chị em Thúy Kiều

Nói về Truyện Kiều, không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Chế Lan Viên đã [...]