Từ khóa Nguyễn Đình Chiểu

Bức tượng đài người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc

Bài văn được ra đời để tưởng nhớ đến các chiến sĩ cần Giuộc đã [...]