Từ khóa Nguyễn Công Hoan

Bậc thầy về truyện ngắn châm biếm – Nguyễn Công Hoan

Là tác giả của trên 200 truyện ngắn và gần 30 truyện dài, truyện vừa [...]