Từ khóa Ngô Tất Tố

NGÔ TẤT TỐ TỪNG HỎI NHÀ THƠ LƯU TRỌNG LƯ: “HUY CẬN LÀ THẰNG CHA NÀO MÀ LÀM THƠ HAY THẾ?”

Chuyện rằng, khi Huy Cận vừa làm xong bài thơ Tràng giang, ông gửi cho [...]

Tình bạn Nguyễn Tuân – Ngô Tất Tố

Bao giờ cũng vậy, trông thấy bộ dạng Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố lại vui [...]