Từ khóa Mị

Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Tác phẩm Vợ chồng A Phủ được nhà văn Tô Hoài viết vào những năm [...]