Từ khóa kỹ năng làm bài

Kỹ năng phân tích, cảm nhận 2 đoạn thơ/đoạn trích trong một tác phẩm

Thông thường, các bạn bắt gặp nhiều nhất là các dạng đề cảm nhận về [...]