Từ khóa Huấn Cao

Thái độ của Huấn Cao với Viên quản ngục trong Chữ người tử tù

Nguyễn Tuân đã rất thành công khi miêu tả nhân vật quản ngục, một con [...]

Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao (bài 2)

Nếu Thạch Lam đưa người đọc đến với thế giới cái đẹp dịu dàng, êm [...]

Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao – Chữ người tử tù

Trong thế giới nghệ thuật độc đáo ấy của Nguyễn Tuân nổi bật lên hình [...]