Từ khóa Hai đứa trẻ

Những kiếp đời tàn trong ” Hai đứa trẻ” của Thạch Lam

“Hai đứa trẻ” để lại những ấn tượng, những bâng khuâng trong lòng người đọc, [...]

Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật trong Chí Phèo và Hai đứa trẻ

Đúng như vậy, nghệ thuật nói chung và văn chương nói riêng luôn là công [...]

Mở bài về Giá trị nhân đạo trong Chí Phèo và Hai đứa trẻ

Đau đớn, quằn quại, Chí Phèo chết ngay trên ngưỡng cửa trở về với cuộc [...]

Phân tích truyện ngắn Hai đứa trẻ – Thạch Lam

. Đúng như Nguyễn Tuân nói, “sáng tác của Thạch Lam đem lại một cái [...]

Giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Trong nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945, hai giá trị này [...]

Ánh sáng và bóng tối trong “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân và “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam

Trong văn chương, ánh sáng và bóng tối cũng được sử dụng như một thủ [...]