Từ khóa Chí khí anh hùng

Hình tượng nhân vật Từ Hải qua đoạn trích Chí khí anh hùng (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Nếu nhắc đến những con người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử [...]

Phân tích Chí khí anh hùng (bài số 2) – Trích Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Người đó không ai khác chính là Nguyễn Du cùng với kiệt tác Truyện Kiều. [...]

Phân tích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều) – Nguyễn Du

Câu nhận định của Chế Lan Viên như một lời khẳng định giá trị của [...]