Từ khóa Cảnh ngày hè

Phân tích Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi (bài 2)

Điều đáng nói là thơ Bảo kính cảnh giới của Nguyễn Trãi không giáo huấn, [...]

Phân tích “Cảnh ngày hè” – Nguyễn Trãi (bài 1)

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng dành những lời trân trọng nhất “Nguyễn Trãi [...]

Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua Cảnh ngày hè

“Cảnh ngày hè” cũng là một thi phẩm của ông nhưng lại mang một vẻ [...]

Phân tích Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi

Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi là bài thơ soi sáng tâm hồn con người, [...]