Từ khóa Ca dao

Thuyết minh bài ca dao MUỐI BA NĂM MUỐI ĐANG CÒN MẶN

Bàn về ca dao, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết: “Ca dao là tấm [...]

Phân tích hình ảnh MUỐI – GỪNG trong ca dao

Muối và gừng là một hình ảnh vô cùng quen thuộc trong ca dao nghĩa [...]