Từ khóa Bát cháo hành

Bát cháo hành – sự kì diệu của tình người

Xét cho cùng, biểu hiện lớn nhất của tình người của Thị Nở là bát [...]