Từ khóa Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Không chỉ vậy, với tác phẩm này Cao Bá Quát đã thể hiện nỗi chán [...]