Từ khóa nhật kí trong tù

Phân tích tác phẩm Chiều tối (Mộ) – Hồ Chí Minh

CHIỀU TỐI – HỒ CHÍ MINH Ngâm thơ ta vốn không hamNhưng mà trong ngục [...]