Từ khóa Kết bài

Tổng hợp kết bài tham khảo dành cho các tác phẩm lớp 9 học kỳ 2

1. Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải Dẫu có trải qua biết bao thăng [...]

Kết bài LLVH: CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC

Không chỉ dừng lại ở vai trò phản ánh hiện thực, văn học còn nuôi [...]

Kết bài LLVH: ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI

Ví dụ: Kết bài cho nhân vật bất kì trong truyện ngắn. “Văn học xét [...]

ÁP DỤNG LÝ LUẬN VĂN HỌC VÀO KẾT BÀI (phần 2)

Đối với truyện ngắn, chúng ta có thể vận dụng những đặc trưng về cốt [...]

Kết bài bằng Lí luận văn học – cho khối THCS

Một vài cách kết bài theo lí luận văn học đơn giản, mới mẻ và [...]