Từ khóa Nguyễn Dữ

Dàn ý phân tích Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Dàn ý phân tích Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ [...]

Cảm nhận nhân vật Ngô Tử Văn – Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)

án sự đền Tản Viên” trích trong áng thiên cổ kì bút “Truyền kì mạn [...]

Phân tích số phận bi kịch của Vũ Nương – Chuyện người con gái Nam Xương

Bằng ngòi bút mang cái "hồn" của riêng mình, Nguyễn Dữ đã khiến trái tim [...]