Từ khóa Chu Văn Sơn

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Tương tư – Nguyễn Bính

Tương tư là nỗi nhớ nhau của tình yêu đôi lứa. Nhưng trong cuộc đời, [...]

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử (phần 3)

Dù là "thơ điên" hay thơ gì chăng nữa, một khi đã là một thi [...]

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử (phần 2)

Ai đã đọc Hàn Mặc Tử hẳn phải thấy rằng tập thơ quan trọng nhất [...]

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử (phần 1)

Trong nhiều điều cần cho sự soi sáng thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, [...]

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Mùa xuân chín – Hàn Mặc Tử

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử

Thầy Chu Văn Sơn bình giảng Vội Vàng – Xuân Diệu

Cái động thái bộc lộ đầy đủ nhất thần thái Xuân Diệu có lẽ là [...]