Từ khóa chị em Liên

Tình huống đợi tàu trong truyện ngắn Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Chị em Liên cố thức để chờ đoàn tàu. [...]