Lớp 12

Các tài liệu văn mẫu nâng cao dành cho lớp 12

Chi tiết căn buồng mị nằm trong Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Với gam màu xám lạnh, u tối, Tô Hoài đã cho người đọc cảm nhận [...]

Chi tiết nắm lá ngón trong Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Hình ảnh “lá ngón” xuất hiện ba lần trong tác phẩm và chỉ gắn liền [...]

Chi tiết tiếng sáo đêm xuân trong Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ, nếu tục cúng trình ma là một hủ [...]

Nét độc đáo trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Bài thơ Tây Tiến rất thành công nhờ kết hợp hài hòa bút pháp lãng [...]

Sóng – Bài thi đạt điểm 10

Sóng đã khơi gợi một hồn thơ phong phú, hồn nhiên, sôi nổi. Thông qua [...]

Cảm nhận về người lính Tây Tiến

Cảm nhận về người lính trong bài thơ “Tây Tiến”, một bài thơ tiêu biểu [...]