Chi tiết

NHÀ THƠ Y PHƯƠNG VÀ BÀI “NÓI VỚI CON”

Bài thơ “Nói với con” tôi viết năm 1980. Đó là thời điểm đất nước [...]

Dàn ý phân tích Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Dàn ý phân tích Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ [...]

Dàn ý phân tích Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng

Dàn ý phân tích Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng [...]

Dàn ý phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Dàn ý phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều - Trích Truyện Kiều, Nguyễn [...]

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân – Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du

Dàn ý phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân - Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du [...]

Dàn ý phân tích Bếp lửa – Bằng Việt

Dàn ý phân tích Bếp lửa - Bằng Việt [...]